Forsiden
FiskekortKartDesinfiseringVannstandVærOm ossArkiv
Tanavassdraget
Fisket
Biologiske forhold
Fangster
Forskning
Fiskeregler
Presse


 Begivenheter

Fiskefolder 2009
Fiskeregler
Fangst INTERNETT

Fangst SMS
Linker til aktuelle saker
 

Denne siden er dessverre stengt.

......Igang...! « Les mer

Da er årets sesong i Tanaelva igang. De første fangster er kommet, foreløbig mellom Tana Bru og Karasjok. Forholdene har ikke vært de beste de første ukene etter storflommen.

 Tanautvalget har levert

Tanautvalgets innstilling til lokalforvaltning for vassdraget er nå levert til politisk behandling. Her er det miljøvernminister Erik Solheim som mottar rapporten fra utvalgets leder Heidi

Les mer

Dramatisk for storlaksbestanden   Rekordlaksen fra 1928

Det er dokumentert at det er lite stor laks øverst i vassdraget og at tallet har sunket over lengre tid. Fylkesmannen mener situasjonen er så bekymringsfull at det må iverksettes tiltak som kan sikre øvre deler av vassdraget mer stor laks. Den eneste muligheten en har får å oppnå dette er reguleringer i fisket.

Les mer »

Møt postfører og småbruker Henrik Henriksen. For snart 80 år siden tok han verdens største laks, i storfossen på sluk og fra båt. Laksen veide 36 kilo. Les den utrolige historien.

Les mer »
 
 Nyheter
1 av 4 norske lakseelver stengt
02.06.2010

Laksefisket åpnet 1. Juni i mange norske lakseelver. Av de 450 elvene landet rundt er 120 nå stengt for fiske. Flere har fått begrensning i fisketid, redskapsbruk og fangst.

Les mer
Garnfiskerne begrenser fisket
03.05.2010

Fiskeberettigete på norsk og finsk side er blitt enige om å innføre frivillige begrensninger i garnfisket for å spare gytelaksen. Ordningen kommer allerede iår.

Les mer
Fiskeregler 2010
25.04.2010

Det er få endringer i fiskereglene for Tanavassdraget for kommende sesong. Fangst og fiske blir stort sett den samme både for garnfiskere og stangfiskere.

Les mer
Hastemøte om laksen
05.02.2010

Laksebreveienerne i Tana (LBT) har tatt initiativ til et hastemøte i februar om laksen i Tanavassdraget. LBT er bekymret over den negative bestandsutviklingen de senere år.

Les mer
© tanalaks.no